Minä Emin Karaca

Olen 20-vuotias Raumalla asuva kansainvälisen kaupan opiskelija. Ennen muuttoani Raumalle asuin Eurajoella, jossa olen ensimmäisen kauden kunnanvaltuutettu. Nuoresta iästäni huolimatta olen ehdolla eduskuntavaaleissa, koska eduskunta tarvitsee nuoria päättämään yhteiskunnan tulevaisuudesta. Uskon, että nuoresta iästä on hyötyä, kun tehdään päätöksiä joiden vaikutukset tulevat näkymään vuosikymmeniä eteenpäin.

Tulin Suomeen viisivuotiaana syksyllä 2003. Suomen kansalaisuuden lisäksi minulla on myös Turkin kansalaisuus. Kotikaupunkini Turkissa on Konya, joka sijaitsee Anatolian niemimaassa. Konyan alueella yhdistyvät kiehtova historia ja moderni nykyaika. Alueella sijaitsee maapallon ensimmmäiset asutusalueet. Nykyisin Konya on vauras miljoonakaupunki.

Kiinnostukseni politiikkaan lähti kodista. Turkin yhteiskunta on voimakkaasti politisoitunut ja perheiden sisällä käydään paljon keskusteluja politiikasta. Nämä keskustelut herättivät myös oman mielenkiintoni politiikkaan ja innostivat esittämään omia mielipiteitä.

Olen kokoomuslainen, koska puolueen arvot vastaavat omia arvojani. Vapaus, sivistys, tasa-arvo, demokratia ja avoin yhteiskunta ovat minulle tärkeitä asioita. Uskon, että jokaisella yksilöllä on omat vahvuutensa ja mahdollisuutensa.  Lisäksi haluan pitää huolta siitä, että maapallolla säilyvät elämisen edellytyksen myös tuleville sukupolville. Kokoomus tarjoaa parhaan mahdollisen väylän tehdä työtä näiden teemojen puolesta.

Kotimaakuntani suurin kehittämisen kohde on sen liikenneyhteydet. 8-tie on yksi Suomen vilkkaimmista teistä ja tuhannet suomalaiset kulkevat sillä päivittäin. Tie pitää muuttaa lähivuosina nelikaistaiseksi Pori – Turku -välille. Tulevalla vaalikaudella tarvitaan konkreettisia päätöksiä tämän hankkeen edistämiseksi.

Politiikan lisäksi olen kiinnostunut liike-elämästä. Suvussani ja perheessäni on vankka yrittäjä-tausta. Pidän myös itse yrittäjyyttä potentiaalisena ura-vaihtoehtona. Uskon, että kotimaideni välillä on isoja kaupallisia mahdollisuuksia.